Uppehåll idag 

Men man blir ju kladdig på tassarna och det är inget för en känslig Kuma. Unkas märker ingenting för han har fullt upp med att leta ätbara saker. Lite jord är alltid gott enligt honom. 

Men ropar jag fika så kommer han lommande. Kuma är inte lika nödbedd när vädret är såhär. 

Viltvården i Sverige

Ju mer jag läser och får reda på hur jägarnas inställning till våra vilda djur är, ju mer orolig blir jag. Jag förstår inte hur någon så brutalt kan säga att vargen ska utrotas. De vill förändra vår fauna och det kommer att förändra den ekologiska balansen i vår natur. Precis som varje förändring i klimatet gör att djur dör och allt ruckas.

När jag sedan läser konstiga insändare från folk som har jägarexamen blir jag ännu mer orolig. Efter lite forskning via internet har jag förstått att man kan ta jägarexamen på ca fjorton dagar. Någon viltvård verkar inte vara inbegripet i den. Alltså har vi folk som rör sig i våra skogar utan någon som helst kunskap om våra vilda djur. Det får mig att tro att många tar jägarexamen för att det är tufft med vapen och som bär på ett nedärvt hat för vissa djur. Det är farligt.

Vi har en diskussion om kunskapen hos våra lärare och det verkar tydligen inte gälla alla. Vilka är det som får utfärda jägarexamen? Vad ingår i kursplanen och är det verkligen vettigt att någon får bära vapen efter ett par veckors undervisning? Borde inte någon slags mentaltest ingå? Jag tycker att vissa uttrycker någon slags vit makt, alltså väldigt högerextrema åsikter. Att börja prata om utrotning av ett levande väsen känns otäckt.

Därför känner jag att det borde undersökas om hur utbildning till jägarexamen går till och även vilka som får utfärda dessa. Att de som får examen är mentalt stabila och ostraffade. Jag anser också att observatörer ska följa med i jaktlagen för att kunna konstatera att jägarna är nyktra och följer de regler som gäller vid jakt. För nog finns det väl regler? Om det inte finns det så borde sådana införas och finns det sådana kanske de ska ses över.

Man får inte bli polis eller militär på fjorton dagar och bära vapen. Därför anser jag att alla som får rätt att bära vapen bör ha en ordentlig utbildning. Det ska inte vara hat som driver människor att bära vapen. Jag kräver bättre kontroll nu.

Anser inte att de som nu är ute på licensjakt då det tillåts, inte bör vara det. För övrigt anser jag att licensjakt ska förbjudas.