Dags att sluta röka nu eller?

FAKTA/Rökning ökar risken för:

Lungcancer. För en rökare ökar risken ungefär med antalet rökta cigaretter per dag. 20 cigaretter per dag ger 20 gånger ökad risk och så vidare.

Strupcancer. Är 10-12 gånger vanligare bland rökare.

Matstrupscancer. Är 10 gånger vanligare bland rökare.

Magsäckscancer. Vart femte fall anses bero på rökning.

Cancer i bukspottskörteln. 30 procent anses bero på rökning.

Cancer i urinblåsa och cancer i njure. Hos män anses hälften av alla dessa cancerfall hänga samman med tobak. Hos kvinnor är motsvarande siffror 37 respektive 12 procent.

Livmodercancer. 30 procent anses bero på rökning.

Leukemier. 20-30 procent anses bero på rökning.

Aortaaneurysm (bråck på stora kroppspulsådern). 60 procent av fallen anses bero på rökning.

Rytmrubbningar i hjärtat med dödlig utgång. Anses i 40 procent av fallen kunna knytas till rökningens effekter på hjärtat.

Dålig blodcirkulation i hjärtat (ischemisk hjärtsjukdom). Beror i 30 procent av fallen på rökning.

Hjärtinfarkt. För en kvinna som röker omkring 25 cigaretter per dag ökar risken för hjärtinfarkt med 5,5 gånger.

Slaganfall (stroke). Den som röker 35 cigaretter per dag ökar risken för slaganfall 4 gånger jämfört med den som inte röker.

Spontant luftläckage till lungsäcken (spontanpneumothorax). Risken för detta ökar 30 gånger för den manlige rökaren och 14 gånger för den kvinnliga rökaren jämfört med icke-rökaren.

Dödsfall på grund av kronisk obstruktiv lungsjukdom, det vill säga emfysem samt kronisk luftrörskatarr. Risken ökar 10-12 gånger hos rökare.

Struma (sköldkörtelförstoring). Rökaren har dubbelt så stor risk att få struma

Giftstruma med ögonkomplikationer. Risken ökar 8 gånger för rökaren.

Dödlighet i magsår. Risken är 3 gånger större bland rökare.

Ryggsjukdomar. En rökare har skörare diskar (kotmellanskivor) i ryggraden och har därmed större risk för diskbråck och andra ryggbesvär.

Lårbensbrott. Äldre rökare bryter lårbenshalsen dubbelt så ofta som de som inte röker. Orsaken är benskörhet.

Synskada. Rökare drabbas av synskada (linsgrumling) 2-3 gånger så ofta som icke rökaren.

Psoriasis. Var fjärde fall av hudsjukdomen psoriasis anses vara kopplat till rökning.

Rynkor. Rökning innebär en 4,7 gånger större risk att utveckla rynkor. Den siffran kan jämföras med överdrivet solande som innebär 3 gånger ökad risk för rynkor.

Försämrad fertilitet, ofruktsamhet bland kvinnor och män.

Misslyckad konstbefruktning. Chansen för en lyckad konstbefruktning är bara en femtedel för rökaren jämfört med icke-rökaren.

Hämning av fostrets utveckling.

Impotens. 60-70 procent av de som söker för impotens på urologiska kliniker är rökare.

Risken för tandlossning. 4-6 gånger större för den som röker.

Munhålecancer.

Stämbandsödem.

Sårläkning. Rökare har sämre sårläkning än icke rökare.

Åderförkalkning. Bland annat manifesterat som Claudicatio intermittens, kärlkramp i benen, också kallat ”fönstertittarsjuka”.

 

KÄLLA: GlaxoSmithKline.se

En liten fundering som jag har

Nu håller vänsterpartiet sin kongress i Uppsala och ska välja ny partiledare, eller kanske blir det två. Jonas Sjöstedt ses som en given kandidat och det är väl inte så mycket man kan säga om det. Min fundering är istället det att partiledarna verkar ha en benägenhet att vilja bo i de finare stadsdelarna i Stockholm. Lars Ohly bor på Östermalm, kör en suv-jeep och barnen går i privatskola. Sjöstedt bor också på Östermalm, men säger lite ursäktande att det är stel och tråkigt. Hans fru är diplomat och de får hyra lägenheten i sju år, så det använder han som ursäkt för att de bor där.

Nu är det väl så att det inte är ett måste för en diplomat att bo på Östermalm. Hade det varit så tråkigt och att de vantrivts, kan de flytta precis när de vill. Jag ser det endast som att han måste ge någon slags ursäkt för att de bor där. Hyran är säkert subventionerad av UD och Sjöstedt trivs nog alldeles utmärkt att bo där. Precis som Ohly också gör.

Kommunisterna förnekar sig inte, de ser till att partitopparna lever bra och gärna i lite lyx. Vi vet ju hur det var i forna Sovjet, hur det är i Kina och det är ju därifrån man hämtar sin inspiration. Tror inte att någon i partitoppen har en tanke på att t ex flytta till Rinkeby eller Botkyrka, där de har flest röster. Nej, istället kommer en förlägen ursäkt att det någon annans skuld att de bor i rikemanskvarteren. Man lever inte som man lär.

 

Mina tankar om vargdebatten

I Sverige går debatten om vargen hög och en del vill till och med utrota den. De påstår att vargar tar hundar och tambodskap och hatet är så intensivt, att de smutkastar de som värnar om djuret. På 1800-talet var vargskräcken så stor att man började utrota den och under många år fanns den knappt i vårat land. Nu vet ju alla att det finns djur som gör ännu större skada och kanske borde utrotas istället. Vi har mårdhunden som inte funnits i Sverige tidigare utan invandrat från Danmark. Den gör enormt stor skada och sprider sjukdomar, men ingen av de jägare som är så hätska mot vargen, säger ett ord om mårdhunden.

Antagligen får man inte lika mycket betalt för det skinnet som för vargskinnet. Därför känns det som att pengarna styr i denna fråga. Det finns fler vargar i andra europeiska länder och där pratar man aldrig om att de skulle vara ett problem. Man har lärt sig att leva med dem och skaffat sig verktyg för att freda sina tamdjur. Det finns stängsel, lamadjur och speciella hundar som ser till att vargar gör så lite skada som möjligt. Det blir inte ett rabalder så fort ett får blir rivet, utan man vidtar bättre skydd istället.

Inte nog med att människan gör allt för att utrota sig själv, de försöker utrota vissa djur också. Man gör det i religionens tecken, på grund av fel hudfärg mm. Istället för att se sin egen skuld i världen skyller man på andra och i vissa fall djuren. Vem har gett människan rätt att sätta sig över naturen? Vi borde lära oss av de folk som lever med naturen och se hur de klarar av att samsas. Om vargen vore mordisk så skulle vi väl ha vargarna gåendes på gatorna i städern också. Sätt inte mänskliga egenskaper på djur utan se dem som de djur de är. De tänker inte alls som vi och funderar inte ut hur de ska döda. Det är inte vargen som är problemet utan det är människan.